شَوّال 09 1445

Our Services

Salat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Weekly Assalatur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Madrash

Founded by the Assalatur Rahman Mosque in 2001, the madrasah is committed to teaching the Arabic language and providing Islamic education to children of the Muslim community. The madrasah is dedicated to nurturing spiritual growth and developing God consciousness through the teachings of Islam and the Qur’an.

 

Community engagement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

nikkai & wedding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

venue & facilities hire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Designed and Developed by Tech Business Solutions UK LTD.